Nasze publikacje

Posiadamy bogaty zasób książek dotyczących naszego regionu i miasta. regionalia prezentujemy w specjalnej kolekcji w naszym katalogu SOWA – REGIONALIA.

Jako biblioteka wydaliśmy dwie książki i dwa foldery. Książkę “Świece zgasiła wojna” oraz “Królewskie miasto Dobczyce: od czasów najdawniejszych do współczesności” można nabyć w bibliotece.

„ŚWIECE ZGASIŁA WOJNA”

Nasze publikacje

Autor: Elżbieta Polończyk-Moskal

“Minęło wiele lat od czasu, kiedy żydowscy mieszkańcy stanowili część społeczności Dobczyc. Dziś jedynym śladem ich obecności w miasteczku są porośnięte trawą ruiny mykwy. Odchodzi ostatnie pokolenie, które pamięta żydowskich sąsiadów. Nadszedł czas, aby utrwalić pamięć o nich”. [ze wstępu]”Z ogromnym sentymentem wspominam swoje dzieciństwo w Dobczycach, kwitnące drzewa i płynącą rzekę […] Pamiętam pola pszenicy za naszym domem, główną ulicę miasta, wieżę zegarową i kościół. […] Na naszej ulicy, biegnącej wzdłuż rzeki, mieszkało wiele rodzin żydowskich: Münzer, Waldman, Schreiber, Pistol, Kampf, Kurzmann, Frühmann i Heller.
Mieszkało tam także kilka rodzin nieżydowskich, a nasza dzielnica była mała, trochę oddalona od centrum, położona pomiędzy górą a rzeką. Atmosfera panująca pomiędzy rodzinami żydowskimi i nieżydowskimi była bardzo dobra.” [Wspomnienia Naomi Kluger]

"Królewskie miasto Dobczyce: od czasów najdawniejszych do współczesności"

Nasze publikacje

Autor: Paweł Figlewicz

Rok wydania: 2016

Możliwość zakupu książki w bibliotece.

Autor spożytkował ogromny zasób materiałowy, zachowany w źródłach rękopiśmiennych i drukowanych, nie pomijając w tej mierze niczego, co mogłoby uszczuplić zasób informacji istotnych dla przedstawienia jakiegokolwiek fragmentu dziejów miasta i jego okolicy. Przeciwnie, przeprowadził kwerendę źródłową (ponawianą i ciągle uzupełnianą) bardzo solidnie i odpowiedzialnie, uzyskując rezultaty badawcze pozwalające na przedstawienie przeszłości Dobczyc i ich wiejskiego otoczenia w sposób wyczerpujący, a od XVIII wieku po dzień dzisiejszy – pionierski. prof. dr hab. Feliks Kiryk

"Chodźmy razem do kina"

Nasze publikacje

Autor: Paweł Figlewicz,

Redakcja: Justyna Szawara, Krystyna Zając

Rok wydania: 2017

Krótka publikacja o kinie “Raba” napisana piórem historyka Pawła Figlewicza wypełniona opowieściami kilkunastu osób, którzy do kina “Raba” chodzili, czy też w nim pracowali.

Publikacja powstała dzięki inicjatorkom projektu “Chodźmy razem do kina”: Pani Krystynie Zając i Justynie Szawarze.

"Od radia do ipoda"

Nasze publikacje

Redakcja: Paweł Piwowarczyk

Rok wydania: 2015

Krótka publikacja będąca podsumowaniem projektu o tym samym tytule realizowanego przez dr inż. Ryszarda Dulskiego i dyrektora biblioteki Pawła Piwowarczyka.

“Podzieliłem się tym, co odkrywałem przez całe życie, uprawiając swój zawód i pasję zarazem. Udział w konkursie dał szansę na uzyskanie wsparcia do popularyzacji tej wiedzy, którą posiadam i którą chciałem zaszczepić w innych. Osiągnąłem dużą satysfakcję, mogąc podzielić się swoją wiedzą. Od trzech lat mieszkam w Dobczycach i chciałem “coś” podarować miejscu, które stało się moim domem. Szczególnie zależało mi na młodym pokoleniu. Każdy uczestnik był w naszej przygodzie również twórcą, budowniczym – inżynierem swoich marzeń!” Ryszard Dulski. [ze wstępu]

“Marzyliśmy o tym, żeby zapewnić dzieciom, młodzieży i seniorom wspaniałą przygodę z historią i techniką w tle. Za każdym urządzeniem jest przecież historia ludzi, czasu, idei… Odkrywaliśmy ją razem. Ze wzruszeniem obserwowałem, jak z upływem czasu rośnie pasja i determinacją wśród uczestników”. Paweł Piwowarczyk [ze wstępu]

"Od słowa do słowa"

Nasze publikacje

Autor: Marta Grucela

Ilustracje: Małgorzata Molendys

Rok wydania: 2018

[…]Przemierzając swoim wzrokiem słowa wpisane w wiersze będziecie mogli wybrać się w magiczny spacer po Dobczycach, spotkacie znajome twarze albo po prostu znów wrócicie do przedszkolnej sali, ciesząc się rytmem roku, celebrowanymi świętami…[…] Paweł Piwowarczyk [ze wstępu]