Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefy Bergelówny

ul. Szkolna 43
32-410 Dobczyce

Tel: 12 271 10 74
Kom: 577-008-321

E-mail: kontakt@mbp.dobczyce.pl

Kontakt z Dyrektorem MBP:

Paweł Piwowarczyk
tel. 577-008-324

Klub Małych i Dużych

Małgorzata Molendys
koordynatorka
E-mail: mmolendys@mbp.dobczyce.pl

Zobacz na FB

Rada Społeczna

Krystyna Zając
Przewodnicząca

Zobacz na FB

Kulturalne Espresso

Justyna Szawara
koordynator

Zobacz na FB

Klub Nowych Technologii

Edyta Sewiłło, Dorota Mistarz
koordynatorki

mbp@dobczyce.pl

Klub Kulturalnego Kibica

Paweł Piwowarczyk
577-008-324
mbp@dobczyce.pl

Zobacz na FB
Grupa FB