Nasz zespół

Paweł Piwowarczyk

Dyrektor biblioteki

Od 2012 r. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach, wcześniej kilka lat pracował w bibliotece szkolnej w gimnazjum nr 34 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego – informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (studia 5-letnie dzienne), a także filologii polskiej (studia 5-letnie dzienne). Ukończył również Studium Teologii Rodziny na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Pracował jako dziennikarz w ogólnopolskich tygodnikach: „Przewodnik Katolicki” i „Niedziela”. Od 2008 r. organizuje jako koordynator największe w Polsce krakowskie eliminacje rozgrywek piłkarskich dla dzieci: Deichmann Minimistrzostwa. Miłośnik piłki nożnej, zagorzały kibic, który zwiedził wiele stadionów w Polsce i Europie; założyciel Klubu Kulturalnego Kibica (działa od 2012 r., w 2019 r. Klub otrzymał nagrodę starosty w dziedzinie kultury). Posiada uprawnienia instruktora piłki nożnej. Jest pasjonatem biegania, ukończył kilkanaście maratonów; prężnie działa w grupie Rozbiegane Dobczyce. W 2014 r. ukończył prestiżową Szkołę Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w 2015 r. wziął udział w wizycie studyjnej w USA w ramach specjalnego programu departamentu USA: International Visitor Leadership Program. Jego dewizą życia są słowa ks. Jana Twardowskiego: „Kto kocha czas zawsze odnajdzie nie mając ani jednej chwili”. W 2017 r. otrzymał nagrodę Burmistrza i Gminy Miasta Dobczyce w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W 2020 r. został stypendystą Ministra Dziedzictwa i Kultury Narodowej.

Edyta Sewiłło

Od najmłodszych lat związana z dobczycką biblioteką, początkowo jako czytelnik a od 1988 roku jako pracownik. Ukończyła dwuletnie Policealne Studium Bibliotekarskie oraz pięcioletnie studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie – kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo. Na co dzień najczęściej zajmuje się pracą z czytelnikiem. Prywatnie najlepiej czuje się w zaciszu domowym słuchając muzyki albo jeżdżąc na koncerty. W 2018 r. świętowała 30-lecie pracy zawodowej w bibliotece, z tej okazji otrzymała nagrodę Burmistrza w dziedzinie kultury. W bibliotece prowadzi Klub Nowych Technologii.

Dorota Mistarz

Związana z Dobczycami od dzieciństwa. W bibliotece pracuje od 2000 roku i odtąd stale podnosi swoje kwalifikacje. Wcześniej spełniała się jako Mama, referent administracyjny i pracownik trzyzmianowy. Jest absolwentką 2-letniego Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej i Informatycznej w Warszawie, oddział w Krakowie. Pięcioletnie studia magisterskie ukończyła na kierunku Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracuje na stanowisku st. bibliotekarza, zajmuje się głównie opracowaniem zbiorów i pracą z czytelnikiem. Prowadzi lekcje biblioteczne o różnej tematyce dla przedszkoli i szkół. W katalogu bibliotecznym tworzy zestawienia tematyczne, ostatnio dużo czasu poświęca Regionaliom. Lubi pracę z ludźmi, ma z nimi bardzo dobry kontakt, chętnie służy im pomocą. Ceni sobie szczerość i niezależność. Podejmuje wyzwania i dąży do osiągnięcia wyznaczonych celów. Nie znosi „bylejakości”, w życiu stosuje kilka zasad, jedną z nich jest: „Jeśli coś robisz, rób to dobrze!” W wolnym czasie czyta i zdobywa wiedzę. Zawsze znajduje czas na rozmowy z dziećmi i zabawy z wnukami. Kocha przyrodę i podróże. Jest instruktorem Nordic Walikng. Prowadzi Klub Nowych Technologii, a w nim, warsztaty z robotem Photon. W Radzie Społecznej pełni funkcję sekretarza.

Justyna Szawara

W bibliotece od 2016 roku.
Z wykształcenia Filmoznawca, ukończyła także studia z Zarządzania Kulturą i Mediami
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W książkach przeznaczonych dla dzieci poszukuje nieszablonowych rozwiązań – miłośniczka Polskiej Szkoły Ilustracji. Interesuje się muzyką, szczególnie jazzową oraz kinem, przepada za twórczością filmową Andrzeja Barańskiego. Lubi pracę z ludźmi w każdym wieku. Wielokrotnie prowadziła autorskie zajęcia dotyczące historii kina dla młodzieży i osób dorosłych. Ma za sobą szeroko pojętą współpracę z seniorami – dwukrotna laureatka ogólnopolskiego konkursu “Seniorzy w akcji”. Od 2019 r. prowadzi przy bibliotece Dyskusyjny Klub Książki – Kulturalne Espresso.

Małgorzata Molendys

W bibliotece od 2017 roku.  W każdym miejscu, w którym się znajduje lubi dzielić się z innymi swoimi pasjami. Uwielbia śpiew, malarstwo i grę na instrumentach. Z wykształcenia jest terapeutą zajęciowym i pedagogiem. Zanim rozpoczęła pracę w bibliotece, pracowała w swoim wyuczonym zawodzie wykorzystując metody arteterapii. Do biblioteki trafiła z Dobczyckiego Klubu Mam, gdzie prowadziła zajęcia. W bibliotece dużo czasu poświęca na przygotowywanie projektów graficznych i biblioteczne działania w sieci. Prowadzi zajęcia dla najmłodszych. Przygotowała i zrealizowała projekty “Biblioteka pełna dźwięków”, “Kreatywny koktajl, czyli twórczo w sieci”, “Animacja – Edukacja” oraz “Jestem. Biblioteka integruje człowieka”. Koordynuje działania Klubu Małych i Dużych, który powołała przy bibliotece.