Zasady korzystania COVID 19

WAŻNE INFORMACJE DLA CZYTELNIKA

  1. W bibliotece może przebywać maksymalnie 10 osób.
  2. Zachowaj bezpieczny 1,5 odstęp.
  3. Pamiętaj o maseczce.
  4. Zdezynfekuj ręce.
W bibliotece może przebywać maksymalnie 10 osób. Zachowaj bezpieczny 1,5 m odstęp. Pamiętaj o maseczce. Zdezynfekuj ręce - przed wyborem książek z półek - po oddaniu książek do kwarantanny.