Usługi i cennik

Ksero/wydruk czarno-biały – (strona A4) 20 gr, (strona A3) 40 gr
Ksero/wydruk kolorowy -(strona A4) 1 zł, (strona A3) 2 zł
Skan – bezpłatnie na miejscu do 15 stron