Historia dobczyckiej biblioteki

Założenie przez ks. Wojciecha Górnego Czytelni katolickiej dało początek zorganizowanej działalności bibliotecznej w Dobczycach. Początkowo czytelnia mieściła się w budynku wydzierżawionym od państwa Szklarzewiczów przy ulicy Łącznej 2. Przy Czytelni powstał zespół amatorski, którego część dochodów uzyskanych z przedstawień i składek członkowskich przeznaczono na zakup niewielkiego kompletu książek oraz zaprenumerowanie prasy. Po pięciu latach Czytelnia przeniosła swą siedzibę do domu Kańskich przy ulicy Marwin 14, a w 1912 roku zakupiono na własność budynek przy ulicy Marwin 4 /obecnie ulica Kilińskiego/. Czytelnię prowadzili chłopcy i dziewczęta pod kierunkiem ks. Górnego do roku 1934. Po śmierci ks. Górnego, aż do wybuchu drugiej wojny światowej, wypożyczaniem książek zajęła się Janina Podsadecka.

                                 Jedna z książek z wypożyczalni założonej przez ks.  Wojciecha Górnego

    W 1939 roku księgozbiór /liczący co najmniej 1600 tomów/ został rozdany mieszkańcom do przechowania, lecz niestety, większość książek już nie wróciła – wiele z nich zostało zniszczonych przez okupanta. Tylko nieliczne zachowane egzemplarze z pieczątką “Czytelnia katolicka w DOBCZYCACH” powróciły na swoje miejsce. To wszystko zadecydowało o tym, że placówka oficjalnie przestała istnieć. Tradycje czytelnicze jednak nie zaginęły. Po zakończeniu wojny nastały sprzyjające warunki dla tworzenia bibliotek. I tak dnia 16 stycznia 1949 roku /na miejscu Czytelni katolickiej/ otwarto biblioteką, a dzień później 17 stycznia 1949 r. rozpoczęła swoją działalność Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach.

    MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA rozpoczęła swoją działalność w dniu 16 stycznia 1949 roku. Początkowo mieściła się w Strażnicy, liczyła 600 woluminów i 9 czytelników. W 1951 roku księgozbiór składał się już z 1444 tomów, natomiast liczba zarejestrowanych czytelników wynosiła 138. Nadzór merytoryczny nad dobczycką placówką sprawowała Biblioteka Powiatowa z Myślenic.

                                                     Karta pamiątkowa z dnia otwarcia biblioteki

    W latach 50-tych utworzono w Stadnikach filię dobczyckiej biblioteki. Zajmowała ona dwa pomieszczenia na pierwszym piętrze remizy strażackiej. Gromadzenie i opracowanie zbiorów odbywało się za pośrednictwem macierzystej placówki. Książki opatrzone były okrągłą pieczęcią z napisem: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dobczyce. Filia w Stadnikach. Niestety, w roku 1994 filia w Stadnikach uległa likwidacji, a księgozbiór został przeniesiony do miejscowej szkoły podstawowej.

    W roku 1975 nastąpiła reorganizacja sieci placówek bibliotecznych, związana z nowym podziałem administracyjnym kraju. Nazwa biblioteki uległa wówczas zmianie i odtąd Miejska Biblioteka Publiczna funkcjonowała pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dobczyce. Po likwidacji powiatu i utworzeniu nowych województw nadzór nad Nią przejęła Biblioteka Wojewódzka w Krakowie.

    Wraz z wprowadzeniem trójstopniowego podziału administracyjnego kraju bezpośredni nadzór merytoryczny nad dobczycką placówką kolejny raz powierzony został Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach.

    Od 2002 roku Miejska Biblioteka Publiczna ma swego patrona. Jest nim Józefa Bergelówna – zasłużona mieszkanka Dobczyc, żyjąca w latach 1896 – 1975. Jako emerytowana nauczycielka od roku 1950 przez osiemnaście lat pełniła funkcję kierownika biblioteki.

  Tablica pamiątkowa Józefy Bergelówny na zamku w Dobczycach

  Od początku swojej działalności biblioteka organizowała lekcje biblioteczne, wieczory bajek, konkursy, wystawy książek i spotkania autorskie, m. in. z Karolem Bunschem, Ryszardem Kłysiem, Apolonią Ptak. Gościły tutaj również delegacje bibliotekarzy z Anglii i Niemiec. Z roku na rok księgozbiór systematycznie rozrastał się – obecnie jego stan wynosi 25 559 woluminów (stan na koniec 2011 r.).

    Aktualne działania zmierzają do unowocześnienia dotychczasowych form i metod pracy. Od sierpnia 2006 roku tworzony był katalog komputerowy, który umożliwia zainteresowanym sprawdzenie zasobów bibliotecznych i wyszukanie interesującej książki przez internet. Obecnie można rezerwować i zamawiać książki z indywidualnego konta.

   

Na początku 2012 uruchomiona została nowa strona internetowa umożliwiająca nowe formy kontaktu z czytelnikami. Biblioteka zaistniała również w social mediach – utworzono profil na facebooku, a  niedawno na Instagramie. Od 2012 r. biblioteka brała udział w Programie Rozwoju Bibliotek, efektem czego było stworzenie Planu Rozwoju Biblioteki na lata 2012-2017. Placówka skorzystała na programie przez cykl licznych szkoleń oraz przez wsparcie w ramach konkursów m. in. “Aktywna Biblioteka”. Przełomowy był rok 2013. Wtedy to biblioteka przeprowadziła się ze starej siedziby przy ul. Kilińskiego 4 do Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach przy ul. Szkolnej 43. Bibliotekę w nowym miejscu otwarto uroczyście 13 marca 2013 r. W nowej siedzibie odbywają się liczne spotkania autorskie, wernisaże wystawy, lekcje biblioteczne dla wszystkich rodzajów szkół. Biblioteka prowadzi także zajęcia i warsztaty z nowych technologii, a w ferie i wakacje pezentuje bogaty plan zajęć dla dzieci i młodzieży. Co roku proponuje również dzieciom akcję “Zostań Super Czytelnikiem”. IV edycję ukończyło 558 osób. Od 2018 r. przy bibliotece działa Rada Społeczna wspierająca bibliotekę.