Wystarczy

24.05.2012 Zobacz wszystkie z kategorii Nowości książkowe

 Tomik zawiera trzynaście ukończonych przez Wisławę Szymborską wierszy, ułożonych zgodnie z chronologią powstawania, także fragmenty niedokończonych utworów oraz faksymilia rękopisów poetki.

Niektóre z wierszy były publikowane w prasie codziennej i tygodnikach; jeden – “W uśpieniu” – we włoskim magazynie “Rivista d’Artista” w październiku 2011 roku w zaledwie 99 egzemplarzach. Tomik “Wystarczy” został opatrzony komentarzem Ryszarda Krynickiego (współwłaściciel Wydawnictwa a5), w którym znajdują się także szczegółowe opisy załączonych faksymiliów.

zaproponuj
książkę

    Skip to content