OTWARCIE FILII W STADNIKACH

18.03.2024 Zobacz wszystkie z kategorii

DATA I GODZINA
środa, 20 marca 2024 środa, 20 marca 2024
godz. 10:30  -  19:00
LOKALIZACJA
Filia MBP w Stadnikach (Dom Ludowy - Stadniki 145)

OTWARCIE FILII W STADNIKACH, CZYLI POWRÓT BIBLIOTEKI DO DOMU LUDOWEGO
20 marca, w pierwszy dzień wiosny, o godz. 10:30 będzie miało miejsce oficjalne otwarcie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach, która zlokalizowana będzie w Domu Ludowym w Stadnikach.
W uroczystości otwarcia weźmie udział Wojewoda Małopolski dr Krzysztof Jan Klęczar.
W tym samym dniu od godz. 14 do 19 budynek będą mogli zwiedzić mieszkańcy Stadnik i wszyscy chętni.
Po 16 miesiącach od momentu podpisania umowy między dyrektorem biblioteki Pawłem Piwowarczykiem, a przedstawicielem firmy „WI-BA SC” Adrianem Bochackim Miejska Biblioteka Publiczna będzie miała swoją filię w Stadnikach. Na tę potrzebę adaptowany został budynek Domu Ludowego w Stadnikach. Jest to powrót do korzeni, ponieważ jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku w tym samym miejscu funkcjonował przez wiele lat oddział naszej biblioteki. Wartość robót budowlanych realizowanych w ramach projektu pod nazwą „Przebudowa i adaptacja Domu Ludowego w Stadnikach na potrzeby filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach” opiewa na kwotę ponad pięciu milionów złotych, z czego 2 miliony 250 tysięcy to dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Kierunku Interwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
W budynku Domu Ludowego znajdzie się wypożyczalnia ze strefami aktywności dla dzieci, młodzieży. Na parterze wielofunkcyjna sala służyć będzie seniorom i całej lokalnej społeczności. Swoje królestwo będą miały tutaj panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które będą integrowały mieszkańców przy wspólnym stole. W wielofunkcyjnej sali będą mogły odbywać się wydarzenia kulturalne, ale także inne ważne dla społeczności wydarzenia i spotkania. Innowacyjnym rozwiązaniem jest parking car portami – wiata pokryta panelami fotowoltaicznymi. Wkrótce uruchomiona zostanie stacja ładowania pojazdów elektrycznych zasilana z energii słonecznej. Obok budynku będzie przygotowano mini plac zabaw z zabawkami edukacyjnymi. Urokliwy taras będzie sprzyjał rodzinnemu spędzaniu czasu przez całe rodziny.
Szczególne podziękowania należą się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce Tomaszowi Susiowi, który zainicjował cały projekt. Przygotowanie wymagało pracy wielu osób m. in. kierownika referatu inwestycji Pana Konrada Skiby i głównego specjalisty ds. pozyskiwania funduszy Pana Marka Mitko, Marcina Podmokłego inspektora referatu inwestycji oraz zespołu projektanta Wiktora Kielana. Nad sprawnym przebiegiem prac czuwał inspektor prac budowlanych Paweł Kobiałka. Wielkie wWyrazy wdzięczności za zaangażowanie w projekt także dla głównej księgowej biblioteki – Pani Dorocie Płonce. Zadanie nie zostałoby zrealizowane bez wsparcia ze strony Rady Miejskiej w Dobczycach, która przyznała bibliotece dotację inwestycyjną w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. Nie bez znaczenia jest tu zaangażowanie Pani sołtys Agnieszki Kominiak i radnego Ryszarda Zabdyra, dla których Dom Ludowy to lokalny skarb.
Zadanie „Przebudowa i adaptacja Domu Ludowego w Stadnikach na potrzeby filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach” zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwo 2.0, Priorytet 2, Kierunek Interwencji 2.1. „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”. Uzyskano dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 2 250 000 zł.

zaproponuj
książkę

    Skip to content