Szukamy Pracowników

16.04.2024 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

W związku z naszym rozwojem – otwarcie filii w Stadnikach oraz zmianach kadrowych w bibliotece głównej poszukujemy pracowników.

Praca w naszym zespole to dobra atmosfera, wulkan kreatywności i ciągła chęć bycia blisko naszych czytelników, dla których wciąż się rozwijamy. Może właśnie na Ciebie czeka ta praca?

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach zatrudni pracowników na podstawie umowy o pracę na stanowisku: BIBLIOTEKARZ/SPECJALISTA ds. PROMOCJI I ANIMACJI.

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Stanowisko:

  1. bibliotekarz/specjalista ds. animacji i promocji. Praca w systemie zmianowym np. 8-16 i 11-19 oraz 1 sobota w miesiącu.
  2. bibliotekarz/specjalista ds. animacji i promocji. Praca w systemie zmianowym np. 8-16 i 11-19 oraz 1 sobota w miesiącu.

Miejsce wykonywania pracy:

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce.

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach, ul. Szkolna 43/ Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, Stadniki 145, 32-410 Dobczyce.

 Przewidywany czas rozpoczęcia pracy: maj/czerwiec 2024 r.

Obowiązki:

– inicjowanie oraz realizowanie i koordynowanie przedsięwzięć kulturalnych m.in. warsztatów, spotkań poświęconych promocji czytelnictwa,

– obsługa czytelników

– katalogowanie i opracowywanie zbiorów

– opracowywanie materiałów promocyjnych, informacji prasowych czy też tekstów na potrzeby strony internetowej MBP,

– obsługa redakcyjna stron internetowych oraz mediów społecznościowych,

– pozyskiwanie funduszy na realizację działań promujących czytelnictwo oraz realizacja projektów,

– współpraca z instytucjami partnerskimi.

Wymagania:

– minimum wykształcenie średnie; mile widziane i wskazane wykształcenie wyższe (preferowane studia kierunkowe bibliotekoznawcze, mile widziane humanistyczne lub pedagogiczne),

– zainteresowania literaturą oraz szeroko rozumianą kulturą,

– umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i pracy w zespole,

– biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z internetu,

– umiejętność redagowania treści stron internetowych i mediów społecznościowych,

– prowadzenie lekcji bibliotecznych, spotkań

– nieposzlakowana opinia oraz pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego

Bardzo mile widziana obsługa programów graficznych, doświadczenie/chęć w pracy z dziećmi i młodzieżą, doświadczenie w wolontariacie.

Wymagane dokumenty:

– CV,

Mile widziany list motywacyjny.

 Wynagrodzenie:

– 4300 do 4800 zł brutto plus dodatek stażowy

Obowiązek informacyjny 
Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefy Bergelówny w Dobczycach, e-mail: kontakt@mbp.dobczyce.pl, kontakt do inspektora skarbnik.audyt@onet.pl 
Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w związku z prowadzoną rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. czynności związane z zawarciem umowy w zakresie danych wymienionych w art. 22[1] Kodeksu Pracy. Przesłanie przez kandydata szerszego zakresu danych jest traktowane przez administratora jako wyraźne działanie potwierdzające zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zakresie danych szczególnej kategorii.  Dane będą przetwarzane przez czas rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu celem obrony przed roszczeniami ze strony kandydatów. Podanie danych w zakresie art. 22[1] Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, a w zakresie szerszym dobrowolne, a jego nie podanie nie rodzi negatywnych skutków.  Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi, którym administrator zleca przetwarzanie danych.


Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, możliwość jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jednak wcześniej zachęcam do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych do dnia 30 kwietnia 2023 r. w siedzibie biblioteki w godzinach pracy: lub przesłanie na adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce albo na adres e-mail: kontakt@mbp.dobczyce.pl.

Zastrzegamy kontakt z wybranymi osobami, które zaprosimy na rozmowę.

zaproponuj
książkę

    Skip to content