Spotkanie informacyjne – Rada Społeczna

10.11.2017 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Nasza biblioteka znalazła się w gronie sześciu bibliotek w Polsce (jedyna w Małopolsce), przy których powstaną Rady Społeczne. To szczególne wyróżnienie dla naszej biblioteki, która w swych działaniach wyróżnia się w szczególny sposób w skali całego kraju. Rada będzie reprezentować społeczność, dla której biblioteka działa, a jednocześnie członkowie będą pełnić rolę rzeczniczą w swoim środowisku. Rada ma być organem doradczym i opiniodawczym, ma także wpływać na kształt oferty biblioteki i kierunku jej rozwoju.  W związku z planami powołania Rady, dyrektor biblioteki Paweł Piwowarczyk oraz pani Dorota Mistarz biorą udział w specjalnych szkoleniach  organizowanych w Warszawie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Obecnie trwają rozmowy nad sposobem powołania członków oraz potencjalnym składem Rady. Biblioteka zaprasza osoby, które zechciałyby kandydować do Rady – udzieli ona informacji na ten temat. 11 grudnia o godz. 19 planowane jest także spotkanie informacyjne dotyczące jej funkcjonowania. Zapraszamy także do osobistego kontaktu w bibliotece, zadawania pytań. Postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości.

zaproponuj
książkę

    Skip to content