“Monografia Dobczyc”-Premiera

14.11.2015 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Już 5 grudnia do rąk sympatyków i mieszkańców naszej gminy trafi wyjątkowa publikacja. To długo oczekiwana monografia Dobczyc, która ukaże się pod tytułem: „Królewskie miasto Dobczyce. Od czasów najdawniejszych do współczesności”. Jej autorem jest pochodzący z Dobczyc Paweł Figlewicz – absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie nauczyciel historii w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach i w Publicznym Gimnazjum nr 53 Sióstr Prezentek w Krakowie.

Wydanie monografii będzie ważnym wydarzeniem w naszej gminie i z pewnością skłoni do refleksji nad miejscem, w którym mieszkamy, być może również wywoła dyskusje, zmotywuje do zadawania pytań. W publikacji liczącej ponad 800 stron znajdą się liczne zdjęcia, bogate indeksy i ciekawe tabele. „Autor spożytkował ogromny zasób materiałowy, zachowany w źródłach rękopiśmiennych i drukowanych, nie pomijąc niczego, co mogłoby uszczuplić zasób informacji istotnych dla przedstawienia jakiegokolwiek fragmentu dziejów miasta i jego okolicy. Przeciwnie, przeprowadził kwerendę źródłową (ponawianą i ciągle uzupełnianą) bardzo solidnie i odpowiedzialnie, uzyskując rezultaty badawcze pozwalające na przedstawienie przeszłości Dobczyc i ich wiejskiego otoczenia w sposób wyczerpujący, a od XVIII wieku po dzień dzisiejszy – pionierski (…)” – napisał w recenzji prof. dr hab. Feliks Kiryk.

Na spotkanie promujące książkę zaprasza Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, wydawca – Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach, wydawnictwo – Księgarnia Akademicka. Swoje zaproszenie kieruje również sam autor, który ma nadzieję, że publikacja stanie się punktem wyjścia dla kolejnych pokoleń do pogłębionych studiów nad dziejami naszej małej ojczyzny. „Dzieje Dobczyc – miasta i gminy wielokrotnie były w centrum zainteresowania badaczy, nie tylko zawodowych historyków, ale również amatorów. Stąd też dość duża liczba publikacji na ten temat – szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu. Pomimo tego miasto i gmina nie doczekały się całościowego opracowania naukowego swojej historii. Zadaniem niniejszej pracy jest wypełnienie tej luki. Starałem się mu sprostać, przedstawiając dotychczasowy stan badań oraz dokonując jego weryfikacji. Swoimi rozważaniami objąłem okres od początków osadnictwa aż do współczesności. Za datę graniczną przyjąłem rok 2010, gdyż to właśnie wtedy zorganizowano obchody upamiętniające 700-lecie miejskości Dobczyc (…). – pisze we wstępie Paweł Figlewicz.

W sposób szczególny na wydarzenie związane z premierą książki zaprasza Pan Burmistrz Paweł Machnicki, który obserwował proces jego powstawania od samego początku tj. od 2008 r. Niech słowa wstępu do monografii napisane przez Pana Burmistrza będą zachętą do uczestnictwa w spotkaniu autorskim 5 grudnia: „Książka powinna stać się przyczynkiem do gorącej i szczerej dyskusji, do refleksji nad przeszłością i planowaniem przyszłości Dobczyc, naszej gminy i regionu (…). Chcę podziękować Panu Pawłowi Figlewiczowi z Dobczyc za to, że podjął się ogromnego wyzwania, jakim było napisanie monografii, i zachęcić Czytelników do jej poznania, konstruktywnej krytyki oraz wyciągania wniosków i dyskusji nad nimi, nakierowanej na kreowanie mądrego, zrównoważonego i trwałego rozwoju naszego Królewskiego Miasta Dobczyce, tak by mogło być wspólnotą szczęśliwych obywateli.

Premiera monografii, spotkanie autorskie:

5 grudnia godz. 17, foyer Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach, ul. Szkolna 43. W czasie spotkania będzie można nabyć książkę w cenie 55 zł (limit 250 książek), normalna cena wynosić będzie 60 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

zaproponuj
książkę

    Skip to content