PORTRET KOBIECY – KONKURS LITERACKI

16.09.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

2023 r. to Rok Wisławy Szymborskiej, a „Portret kobiecy” to tytuł wiersza tej wybitnej noblistki. Może jego treść zainspiruje Cię do własnej twórczości oraz przelania na papier swoich refleksji i obserwacji otaczającego Cię świata.  Weź udział w konkursie i podziel się z innymi swoją twórczością.

KONKURS LITERACKI
“PORTRET KOBIECY”

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach.
 2. Zadanie konkursowe polega na napisaniu (odręcznie lub na komputerze) wiersza, opowiadania lub historii poruszającej temat kobiecości, relacji z kobietą, kobiety w świecie itp.

II  Warunki i przebieg konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do osób w wieku od 13 lat, dorosłych oraz osób 60+
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Dobczycach.
 3. Konkurs rozstrzygany będzie w kategoriach wiekowych –  szkoły podstawowe VII-VIII, szkoły ponadpodstawowe, kat. Open.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach (ul. Szkolna 43) napisanej pracy na kartce formatu A4 (maksymalnie dwie strony).
 5. Konkurs trwa od 18 września 2023 do 21 października 2023. Ostateczny termin dostarczenia pracy mija 21 października 2023 roku o godz. 13:00.
 6. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową, której zadaniem będzie ocena  nadesłanych prac oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu.
 7. Prace oceniane będą w zakresie:
  • wartości merytorycznej,
  • estetyki pracy,
  • samodzielności
  • oryginalności
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas spotkania KOBIETA W SŁOWIE I MUZYCE, który zaplanowano na listopad 2023 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach.
 9. Uczestnik/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego Konkursu podpisuje klauzulę stanowiącą załącznik do regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach promocji Konkursu na stronach internetowych organizatora oraz w prasie lokalnej.
 10. Uczestnik/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego Konkursu wypełnia metryczkę dołączoną do regulaminu.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN TUTAJ:

Projekt Portret kobiecy, czyli twórcza biblioteka słowa dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

zaproponuj
książkę

  Skip to content