Myślenice – monografia miasta

17.09.2013 Zobacz wszystkie z kategorii Nowości książkowe

Zawierająca się w dziewięciuset stronach monografia opracowana została w pełnym zakresie chronologicznym począwszy od pradziejowego osadnictwa po zapisy dotyczące wydarzeń ze stycznia 2012 roku. Ich dopełnienie stanowi opis środowiska naturalnego. Całość wydawnictwa zawiera się w dziewięciu rozdziałach. Książka powstawała przez trzy lata, składa się z dziewięciu rozdziałów opracowywanych przez ośmiu autorów. Redaktorem monografii jest prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, a jej recenzentem dr hab. Marek Ferenc. Wydawcą zaś Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” działające przy Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zaproponuj
książkę

    Skip to content