Majątek

19.02.2012 Zobacz wszystkie z kategorii BIP

 

Stan majątku biblioteki na dzień 31.12.2011 r.

Ilość książek: 25559
Wartość: 170 911 zł

Zbiory specjalne: 237
Wartość: 4 720 zł

Wartość środków trwałych: 30 532,28 zł

Kwota wartości niematerialnych i prawnych: 11 604, 88 zł

zaproponuj
książkę

    Skip to content