Dobczycka opowieść wigilijna
Konkurs literacki

30.11.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Lubisz pisać, jesteś kreatywny, masz uzdolnienia plastyczne – ten konkurs jest dla Ciebie.

Organizatorem Konkursu są Stowarzyszenie KAT Dobczyce i Miejska Biblioteka Publiczna w
Dobczycach.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu (odręcznie lub na komputerze) lub narysowaniu w
formie komiksu, opowiadania świątecznego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej i Świetlicy Środowiskowej oraz drużyn rodzinnych.

Konkurs rozstrzygany będzie w kategoriach wiekowych – SP: klasy I-IV, V-VIII, szkoły
ponadpodstawowe, WTZ, kat. Open (w tym drużyny rodzinne).

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Dobczycach (ul. Szkolna 43) wykonanej pracy: historii napisanej na kartce formatu A4 (maksymalnie
dwie strony) lub komiksu na kartce z bloku formatu A3 (maksymalnie dwie strony).

Ostateczny termin dostarczenia pracy mija 15 grudnia 2022 roku o godz. 16.

Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową, której zadaniem będzie ocena
nadesłanych prac oraz wyłonienie zwycięzcy Konkursu.

Prace oceniane będą w zakresie:

  • kreatywności,
  • oryginalności pomysłu, –
  • samodzielności wykonania/napisania,
  • współpracy rodzinnej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Jarmarku Świątecznego 18 grudnia 2022
(Mały Rynek w Dobczycach).

Uczestnik/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego Konkursu podpisuje klauzulę stanowiącą
załącznik do regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w
celach promocji Konkursu na stronach internetowych organizatorów oraz w prasie lokalnej.

Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszej nagrody. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Jarmarku 18 grudnia, o czym laureaci zostaną poinformowani wcześniej.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w prasie lokalnej (Tapeta) oraz na stronie internetowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach.

Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Ostateczne decyzje w kwestiach spornych należą do Organizatora.

zaproponuj
książkę

    X
    Skip to content