Album widoków historycznych Polski

24.06.2013 Zobacz wszystkie z kategorii Nowości książkowe

SERIA III – ALBUM widoków gubernij grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kowieńskiej, wołyńskiej, podolskiej, kijowskiej

SERIA IV – ALBUM widoków gubernij grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kowieńskiej, wołyńskiej, podolskiej, kijowskiej

SERIA V – ALBUM widoków przedstawiających miejsca historyczne Księstwa Poznańskiego i Prus Zachodnich

SERIA VI – ALBUM widoków przedstawiających miejsca historyczne Królestwa, Galicyi i Ziem Krakowskich

SERIA VII – ALBUM widoków Polski guberni warszawskiej, piotrkowskiej, kaliskiej, kieleckiej

SERIA VIII – ALBUM widoków Polski guberni warszawskiej,kaliskiej, piotrkowskiej, kieleckiej, lubelskiej, radomskiej, suwalskiej, łomżyńskiej.
Wydanie niezwykłe, oryginalne i wartościowe pod wieloma względami.
Album widoków historycznych Polski poświęcony Rodakom zrysowany z natury przez Napoleona Ordę, przestawiający miejsca historyczne od początku chrześcijaństwa w Polsce (r. 965), ruiny zamków obronnych z czasów wojen tureckich, tatarskich, krzyżackich, kozackich i szwedzkich. Piękne rezydencye, świadczące o przeszłości i cywilizacyi w tym kraju oraz miejsca urodzenia ludzi wsławionych orężem, piórem lub nauką?.
Za życia Napoleona Ordy, w ramach albumu, ukazało się osiem serii, zawierających 260 litografowanych rysunków i akwarel, spośród ponad tysiąca wykonanych przez autora. Rysunki na kamień litograficzny przeniósł Alojzy Misierowicz (Misyrowicz), zaś odbitki wykonane zostały w pracowni litograficznej Maksymiliana Fajansa.
Artysta, zafascynowany dostojnością architektury, wagą miejsc historycznych, niepowtarzalną atmosferą dawnych pejzaży, z pasją tworzył wizualną dokumentację polskich zabytków architektonicznych, przemierzając “kraj rzemiennym dyszlem, bryczką, wozem, a często na własnych nogach, aby uchronić dla potomnych przed niszczycielskim działaniem czasu świat stanowiący ważną część dziedzictwa kulturowego Polaków”. Te cenne dokumenty z przeszłości, przedstawiające zamki, pałace magnackie, kościoły, wiejskie rezydencje i dwory, miejskie kamienice, ruiny twierdz i miejsca bitew są kroniką dziejów Rzeczypospolitej, cenną pamiątką dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

zaproponuj
książkę

    Skip to content