ZOSTAŃ SUPER CZYTELNIKIEM

6. Mury miejskie - szósta naklejka

Mury Starego Miasta pochodzą z XIV i XV wieku. Do dnia dzisiejszego przetrwały jedynie fragmenty murów obronnych, bramy wjazdowej i baszt, jednak stanowią one unikalne dziedzictwo kulturowe w skali regionu i kraju. Zbudowano je prawdopodobnie w okresie panowania. Władysława Łokietka. Mury, podobnie jak Zamek, pełniły w Dobczycach funkcję obronną – to one miały strzec miasta przed nieprzyjaciółmi, zapewniając mieszkańcom bezpieczeństwo. Obecnie mają około 700 metrów długości oraz 1,5 metra grubości! W przyszłości planowana jest ich dalsza rekonstrukcja.