Klub Kulturalnego Kibica

Najbliższe wyjazdy

Najbliższe planowane wyjazdy:

8.03.2020 r. Wisła- Lech  zapisy DO 4.03 (DO GODZ. 14)

DEKLARACJA (wypełniana raz na rok)

 

Kolejne wyjazdy:

                                 Szczegółowe informacje: www.facebook.com/klubkulturalnegokibica