Budżet

 

BUDŻET 2011

Dotacje organizatora: 140 500 zł

Dotacje z innych źródeł: 6 640 zł

Środki wypracowane: 721 zł

W sumie przychody netto w zł: 147 861 zł